Д-р Асен Атанасов

Д-р Асен Атанасов хирург-ортопед


Асен Атанасов е роден в град София на 04.02 1981година. Завършва ветеринарна медецина през 2005г. в Лесотехнически университет, гр.София ,специалност „Ветеринарна медицина“ 
 

През 2009 година завършва Медицински колеж,гр.София ,специалност „Помощник-фармация“. 2014г. е годината в която завършва 2 годишно обучение като специалист по ортопедия на кучето и котката, под ръководството на научен ръководител проф.Аминков ДВМН в Лесотехнически университет. 
 

Д-р Атанасов е работил като ветеринарен лекар през годините във ветеринарни клиники НОВА(2012-2015год) , БАЙВЕТ (2009 -2012год) , АМИВЕТ(2006-2008год.),(2003 -2005год.) стажувал във ветеринарна лечебница "ВРЪБНИЦА". 
 

От 2016год. работи във ветеринарна клиника "ДОЙРАН" 
 

Курсове и семинари които е посещавал: 
 

* Small Animal Practical NEUROLOGY-( lecturer Thomas Flegel), october 25th 2012,Belgrade,Serbia 
 

* Small Animal Veterinary Symposium -october 26-28th 2012,Belgrade , Serbia 12-15.06.2014, 14th BASAV Congress, Sts Constantine & Helena ,Hotel Frederic Joliot –Curie. 
 

* Congres AMVAC 11-13 september 2014, Sinaia,Romania 11.10.2014-Continuing education course- Veterinary surgery, Stara Zagora