Д-р Тодор Христов

Д-р Тодор Христов

Роден на 17.05.1987 г. в гр. Пазарджик. Завършва ветеринарна медицина в Лесотехническия Университет гр. София през 2012 г. От началото на следването си е стажант във ветеринарен кабинет „Артус”. След завършването работи като ветеринарен лекар в приют за бездомни животни „Надежда”. От 2014 до 2015 г. работи като ветеринарен лекар към Animal Rescue Sofia. От януари 2015г. е част от екипа на Ветеринарна клиника „Дойран”.

Професионалана насоченост: Кардиология, образна диагностика с акцент върху абдоминална и ехокардиография , вътрешни болести и мекотъканна хирургия.

През 2014г. учатник в следните семинари:

  • 82-ри Международен кардиологичен конгрес ( 82nd International SCIVAC congress Veterinary cardiology  28-30 March 2014 – Milan)
  • 14th  BASAV Congress , Workshop on “Cardiology” 12.06-15.06.2014 Varna
  • First Bulgarian Congress for Veterinary Cardiology September 2014 Sofia , Electrocardiography, arrhythmias and anti-arrhythmic therapy

През 2015г. участник в следните семинари:

  • 15th BASAV Congress , Workshop on Diagnostic Imaging in Small Animal Practice 11.06-14.06.2015 Varna
  • Second Bulgarian Congress for Veterinary Cardiology 26-27 September 2015 , Congenital heart diseases in companion animals
  • Echocardiography training with  June Boon , Introductory Echocardiography  5 and 6 October 2015 Milan  
  • Congress AMVAC 12-14 November 2015, Sinaia  ,Romania
  • Workshop Спешни състояния при дребните животни 05.12-07.12.2015 София

 

-           Член на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни (BASAV).

-            Член   на    Българската асоциация  по ветеринарна кардиология (BAVC).