Очни болести

Предлагаме следните методи на диагностика и лечение на очните болести:

- Ширмер тест за оценяване на слъзната секреция и лечение на сух кератоконюктивит

- Оцветяване на роговицата с флуоресцеин за доказване на корнеални дефекти.

- Измерване на вътреочно налягане и доказване на глаукома

- Изследване на очното дъно с офталмоскоп

- Откриване и отстраняване на чужди тела, ектопични мигли

- Оперативно лечение на ентропиум и ектропиум.

- Хирургично лечение на Cherry eye ( изпадане на жлезата на третия клепач )

- Премахване на туморни образувания от клепач

- Енуклеация ( премахжане на всичките структури на очната ябълка )

- Хирургично лечение на дълбоки язви на роговицата и други дистрофични изменения

- Ултразвуково изследване на очните структури, папилата на очния нерв и др.