КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Разполага с приемна, две манипулационни зали, ехографски сектор, стационар за дребни животни.