Акушерство и гинекология

Ехографско доказване и мониторинг през отделните етапи на бременността. Определяне на риска и необходимостта от асистирано раждане или цезарово сечение, както и оказване на специализирана помощ на новородените. Извършване на изкуствено осеменяване. Осигуряване на избор на подходящ партньор за Вашия любимец.