Очни болести

Очни болести

Предлагаме следните методи на диагностика и лечение на очните болести: - Ширм...
Прочети повече

Кардиология

Кардиология

Голяма част от сърдечно-съдовите заболявания при животните за компания остават н...
Прочети повече

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клиника ‘Дойран’ работи с хематологичния анализатор на IDEXX. Кръвна...
Прочети повече

Образна диагностика

Образна диагностика

Клиника ‘Дойран’ разполага с ехографски сектор, позволяващ прецизно ...
Прочети повече

Дентална медицина

Дентална медицина

Устната хигиена е от голямо значение за пълноценния живот на домашния любимец. В...
Прочети повече

Паразитология

Паразитология

Вътрешните и външните паразити са част от живота на домашния любимец още от него...
Прочети повече

Дерматология

Дерматология

Всеки домашен любимец е имал кожно заболяване в една или друга форма. Дерматолог...
Прочети повече

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология

Ехографско доказване и мониторинг през отделните етапи на бременността. Определя...
Прочети повече

Инфекциозни болести

Инфекциозни болести

Клиниката разполага с бързи серологични тестове ( IDEXX, Anigen rapid test kits ...
Прочети повече

Хирургия и анестезиология

Хирургия и анестезиология

Ветеринарна Клиника Дойран разполага със съвременни апарати за анестезия с които...
Прочети повече

Вътрешни болести

Вътрешни болести

В клиниката се използват всички съвременни диагностични методи, позволяващи пост...
Прочети повече

Ортопедия

Ортопедия

Независимо дали кучето ви има очевидна ортопедична травма , или не, ние осигуряв...
Прочети повече